house Farshuset
I min Fars hus er det mange rom
 
Om Farshuset

Startside

Ofte stilte spørsmål

Forfatning

Vedtekter

Ressurser

Menigheter

JesusFellesskapet Bergen

JesusFellesskapet Voss

Menigheten på Asylplass

Et nettverk av levende menigheter

En menighet er et fellesskap i Guds nærvær. Den Hellige Ånd gir gaver til alle i menigheten. Gjennom disse opplever vi at Gud taler, helbreder, styrker, leger og drar oss nærmere Ham.

Et nettverk av husmenigheter

En husmenighet er et fellesskap som møtes i et hjem, på en kafe, på skolen eller arbeidsplassen. Fellesskap, mat, og vennskap er viktige elementer. Det er selvfølgelig også tilbedelse, forbønn og åndelig vekst. Alt i en atmosfære av trygghet og nærhet. En husmenighet er ikke samlinger men en livstil. Som naboer og venner har vi fellesskap hele uken. Vi spiser sammen, deler med hverandre og har det kjekt.

Et nettverk av selvstendige menigheter

Farshuset er et nettverk av selvstendige menigheter. Menighetene er selveid og selvstyrt. Samtidig får de, gjennom sin tilknytning til trossamfunnet, den administrative hjelpen som de måtte trenge i forhold til samfunnets og myndighetenes forventinger; f.eks. i forhold til skattespørsmål, arbeidsgiveransvar eller lignende.

 

©2021 Farshuset