house Farshuset
I min Fars hus er det mange rom
 
Om Farshuset

Startside

Ofte stilte spørsmål

Forfatning

Vedtekter

Ressurser

Menigheter

JesusFellesskapet Bergen

JesusFellesskapet Voss

Menigheten på Asylplass

Partnere

Menigheten på Asylplass

Hvem er vi?

Menigheten på Asylplass er en husmenighet i Bergen sentrum. Vi samles til fellesskap med hverandre og med Jesus. Vi oppmuntrer og styrker hverandre i dagliglivet. Vi er en utvidet familie.

Hva skjer?

Første halvår 2019 har vi satt våre ukentlige samlinger på pause.

 

Bergen i Brann
Mandager i partallsuker kl. 1830-2030


Kontaktinfo

Se oss på Facebook

Bruce McKibben - 98212583

Postadresse: Farshuset, Postboks 427 Marken, 5832 Bergen

Gaver: 3624.07.64223

 

©2021 Farshuset